LogoArt®-tarkoituskeskeinen taideterapia kirja

Paljon kuvia sisältävä kattava teos.

Kirjassa selitetään LogoArtin periaatteet ja tekniikat. Taiteellisen työskentelyn ja värien kautta tehtävät harjoitukset, joiden avulla voi voimaantua.

Sivuja: 179

43,00 €