LogoArt kirja

2021 keväällä julkaistu kirja käsittelee LogoArt®-taideterapiaa monipuolisesti ja on oiva käsikirja LogoArt®-ohjaajille. Kirja soveltuu tarkkojen ohjeistuksien myötä hyvin kaikille, jotka haluavat lisätä itsetuntemusta ja työskennellä omatoimisesti LogoArtin menetelmillä.


Kirja koostuu neljästä osasta, joiden sisältönä on LogoArtin filosofia, ihmisen ominaisuudet ja käytännön LogoArt®-harjoitukset. Kirjan harjoitukset on rakennettu siten, että niitä seuraamalla voi omatoimisesti työskennellen kehittää itseään. LogoArt®-ohjaajille ja ohjaajaksi opiskeleville kirja tarjoaa syventävää tietoa ja tarkennettuja ohjeita asiakastyöskentelyyn.

Joskus elämä pysäyttää meidät tavalla tai toisella. Silloin on hyvä hetki miettiä, mitä elämä haluaa meiltä kysyä ja miten me siihen vastaamme. LogoArt®-taideterapian avulla voi päästä eteenpäin silloin kun ajatukset tuntuvat juuttuneen kiinni menneeseen tai rankkoihin kokemuksiin. LogoArtin avulla voi avartaa ajatuksia myös silloin kun elämä hymyilee.

Tämä on perusteellinen käsikirja Sinulle, joka olet opiskellut LogoArt®-taideterapiaohjaajaksi. LogoArt® on jalostunut vuosien mittaan, ja kirjan avulla pääset kertaamaan ja päivittämään omia tietojasi ja taitojasi. Kirja on oiva tuki terapiatyössäsi ja vastaanotollasi.


Kirja sisältää:

*  LogoArt®-taideterapian perusteet

*  Tietoa Viktor E. Franklin logoterapiasta 

*  Tietoa Margarethe Hauschkan taideterapiasta

*  Tietoa siitä, millaiseksi menetelmäksi Marianne da Silva Prado on kehittänyt näiden terapioiden ja filosofioiden yhdistelmän LogoArt®- taideterapian

Tietoa Marianne da Silva Pradon ja Irmeli Lehtioksan yhteisistä pohdinnoista ja päätelmistäKirjan avulla saat vahvan tuen työskentelyysi


*  Kuinka ohjata asiakkaitasi LogoArt®- taideterapiaa käyttäen

*  Kuinka käyttää tekniikoita monipuolisesti

*  Kuinka töitä tarkastellaan

*  Selkeät neuvot itsenäiseen työskentelyyn

*  ja esimerkkitapaukset auttavat uusiin oivalluksiin


Lisäksi

Kirjan runsaaseen sisältöön kuuluu myös monenlaista pohdintaa ihmisen ominaisuuksista, ihmisenä olemisesta, siitä, miten ihminen asemoituu omassa ympäristössään sekä ajatuksia terveydestä ja sairaudesta yleisesti. Kirjassa kuvaillaan myös mikä LogoArtin mukaan sairastuttaa, ja miten LogoArtin menetelmin voidaan saavuttaa tasapainoa, tervehtymistä, lisätä itsetuntemusta ja luovuutta sekä voimaantua. Esimerkkitapaukset ja runsas värillinen kuvitus rikastuttavat kirjan antia.


Kirjan hyödyt sinulle:

voitpäivittää omia LogoArt®-taideterapian tietojasi ja taitojasi

*  saat käsikirjan tukemaan omaa terapiatyötäsi

*  kirja sisältää tarkat kuvaukset muotopiirustuksista, maalausmenetelmistä ja savitöistä

*  saat ohjeita töiden tarkasteluun

*  saat ohjeita ohjaamiseen

*  esimerkkitapaukset ruokkivat uusia ideoita

         Värikupit väriympyrän järjestyksessä

                     Muotopiirustusmalleja